IlmastointihuoltoIlmastointilaitehuolto ei sisälly autojen määräaikaishuoltojen toimenpidelistoihin, vaan on ns. huollon lisätyö.

Ilmastointilaite suositellaan huoltaa ainakin kahden vuoden välein. Vaikka ilmastointi muutoin toimisikin, kuluu järjestelmästä jatkuvasti kylmäainetta ja
viilennysteho heikentyy. Kun kylmäainetta on vähemmän, joutuu kompressori
työskentelemään enemmän ja sitä kautta myös polttoaineen kulutus kasvaa.

Ilmastoinnin tehon heikentymisen ja huollon tarpeen
voi havaita siitä, että ilmavirta ei viilene kunnolla, vaikka ilmastointi olisi ollut kytkettynä pitemmänkin ajan. Oireena voi olla myös pahan- ja tunkkaisen hajun leviäminen autoon ilmastointijärjestelmän kautta.

Ilmastointilaitteen toimiessa se tiputtaa vettä auton alle. Ajan myötä saattaa höyrystimen kondenssivesiputki tukkeentua ja vesi ei pääse poistumaan höyrystinkotelosta. Tämän voi huomata lattiamattojen kastumisesta ja tuulilasinsisäpintaan huurtuneesta vesihöyrystä. Pitkään kosteana olleisiin tekstiilimattoihin voi syntyä terveydelle haitallisia migrobeja.

Mahdolliset viat

Ilmastointilaitteen vian syynä voi olla järjestelmän vuoto, jolloin kylmäainetta pääsee valumaan ulos järjestelmästä. Tästä seuraa kylmäaineen loppuminen ja järjestelmä ei enää viilennä. Vika voi olla myös ilmastoinnin kompressorissa, jolloin kylmäaine ei pääse kulkemaan järjestelmässä normaalisti. Muita syitä vikatilaan voivat olla esim. palanut sulake järjestelmässä, tukkeutunut ilmansuodatin tai puhaltimen moottorin rikkoontuminen.

Huolto

Ilmastoinnin huoltolaite kiinnitetään auton liittimiin, joita on useimmissa autoissa kaksi. Toiseen kytketään alipaine ja toiseen ylipaine. Aluksi tarkistetaan kuinka
paljon ajoneuvossa tulisi olla kylmäainetta, jonka jälkeen aine suodatetaan
huoltolaitteella ja kerätään pois auton ilmastointijärjestelmästä. Laite myös
punnitsee poistetun kylmäaineen määrän. Tämän jälkeen poistetaan kosteus
ilmastointijärjestelmästä alipaineistamalla järjestelmä ja testataan, onko
järjestelmässä vuotoja. Jos vuotoja ei löydy, täytetään järjestelmä uudelleen
oikealla määrällä kylmäainetta. Kompressoria voitelevaa erikoisöljyä lisätään
tarvittava määrä. Jos ilmastointia käytettäessä on ilmentynyt hajuhaittoja, järjestelmä desinfioidaan tarvittaessa lisäveloituksesta.

VARAA HUOLTO TÄSTÄ